579 512 946 fundacja@frso.eu

Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

 

Tytuł zadania: Modernizacja potencjału mobilnych i zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

 
Kwota dofinansowania: 190 000 złotych.
 Okres realizacji: 12 m-cy
Opis zadania: Wiodącym działaniem jest budowanie potencjału Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. W ramach zadania planujemy rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych środków trwałych związanych z prowadzoną i planowaną działalnością w postaci zakupu środków transportu niezbędnego do świadczenia usług społecznych na terenie województwa lubelskiego

Zapytania ofertowe

I. Zakup i dostawa samochodu:

CPV przedmiotu zamówienia 34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. 34100000-8 – Pojazdy silnikowe. 34110000-1 – Samochody osobowe. 34113000-2 – Pojazdy z napędem na 4 koła.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 11.09.2023

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Oferty

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

II. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW dla samochodu służbowego

Kod CPV: Usługa ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Kod: 66516100-1

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 11.10.2023

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

III. Nabór na stanowisko psychologa

Link do informacji o naborze.

Wyniki naboru.

IV. Zakup kompletu opon

Kod CPV 34351100-3: Opony do pojazdów silnikowych

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 16.03.2024

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty