579 512 946 fundacja@frso.eu

RODO

Korzystając z dostępnych na stronie www.frso.eu i numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej w kontaktach z Fundacja Fundacją Rozwoju Społeczno – Oświatowego wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego  podejmuje wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest w zasadzie niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP jest Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego  z siedzibą w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000848132, NIP 9462698169 REGON 386415957.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@frso.eu pisemnie na adres naszej siedziby podany powyżej lub telefonicznie pod numer 579 512 946. Jako Administrator nie  wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są, zależnie od sposobu ich pozyskania w celu realizacji zróżnicowanych celów Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego.  Dane przechowywane będą do  zakończenia okresu wynikającego z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego.  Na warunkach określonych przepisami prawa macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawa te mogą być ograniczone tylko ze względu na odrębne uregulowania prawne. Organem nadzorczym, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.