579 512 946 fundacja@frso.eu

Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Siedziba w Lublinie

Adres: ul Głęboka 10/27, 20-612 Lublin.

Biuro: 08.00 – 17.30

Pracownik biura: Weronika Gacan

Pracownik recepcji: Elżbieta Kubisiak

Telefon: 579 512 946

E-mail: fundacja@frso.eu

Oddział w Krakowie

Adres: ul. Św. Filipa 23, 31-150 Kraków

E-mail: krakow@frso.eu

Zarząd:

 Prezes Zarządu: Agnieszka Chmielewska

tel.  +48 515 582 939

e-mail: a.chmielewska@frso.eu

Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Chmielewski

tel.: +48 780 150 412

e-mail: g.chmielewski@frso.eu

 

Jak do nas trafić?