579 512 946 fundacja@frso.eu

Program “Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025

Pokrycie kosztów wynagrodzenia 1 pracownika, oraz pokrycie kosztów bieżących związanych lokalem, mediami, oraz kosztów realizacji usług w terenie. Uzyskane wsparcie zatrudnienia i wsparcie bieżące przyczyni się do poprawy sytuacji podmiotu.
 

 

Działania z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej 3 pracowników PS na podstawie indywidualnych planów reintegracji. Wsparcie obejmie: indywidualne poradnictwo specjalistyczne, szkolenia zawodowe, oraz wyjazdy aktywizujące.