579 512 946 fundacja@frso.eu
Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Prezes Zarządu

Ekonomista ze specjalizacją z ekonomii społecznej, pedagog – terapeuta pedagogiczny. Posiada 6 – letnie doświadczenie w pracy w placówkach medycznych i w sektorze NGO. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość oraz szkolenie dla menedżerów Liga NGOs.

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia psycholog, logopeda – neurologopeda, pedagog – oligofrenopedagog. 7 lat doświadczenia jako manager w sektorze NGO i w oświacie.  Założyciel Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. Absolwent menedżerskich studiów podyplomowych i szkoleń: Liga NGOs, Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Zarządzanie Ochroną Zdrowia. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na KUL z MBA.