579 512 946 fundacja@frso.eu

Przedsiębiorstwo Społeczne

w Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Aktywizacja osób narażonych na wykluczenie społeczne

Powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Integracja osób narażonych na wykluczenie

Realizacja usług społecznych

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania realizowane:

Gmina Annopol: prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach Klubu Seniora w projekcie „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”

Gmina Goraj: poradnictwo psychologiczne ”Życie zaczyna się po… – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Goraj” .

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach: poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”.

Gmina Kraśnik – poradnictwo psychologiczne „Pogodna Jesień” – Wsparcie seniorów w tym niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik.

Gmina Konstantynów poradnictwo psychologiczne w Klubie Seniora.

Gmina Piaski:  prowadzenie zajęć specjalistycznych dla seniorów w ramach projektu „GMINA PIASKI DLA SENIORÓW”

 

Zadania zrealizowane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku: „Widzieć więcej” – aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.

Napisz do nas

Telefon: 579 512 946

Adres: Ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

E-mail: fundacja@frso.eu