579 512 946 fundacja@frso.eu

Przedsiębiorstwo Społeczne

w Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego we współpracy z OWES Modrzew

Aktywizacja osób narażonych na wykluczenie społeczne

Powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Zatrudniamy 4 osoby z niepełnosprawnością: 3 w stopniu umiarkowanym i 1 w stopniu lekkim

Integracja osób narażnych na wykluczenie

Raz w miesiącu organizujemy wyjazdy integracyjne:

  •  Spływy kajakowe po Wieprzu
  • Wyjazdy rekreacyjne na Roztocze

Realizacja usług społecznych

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach: poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku: „Widzieć więcej” – aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.

Gmina Kraśnik – poradnictwo psychologiczne „Pogodna Jesień” – Wsparcie seniorów w tym niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik.

Gmina Goraj: poradnictwo psychologiczne ”Życie zaczyna się po… – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Goraj” .

Gmina Piaski:  prowadzenie zajęć specjalistycznych dla seniorów w ramach projektu „GMINA PIASKI DLA SENIORÓW”

Gmina Annopol: prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach Klubu Seniora w projekcie „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”.

Napisz do nas

Telefon: 579 512 946

Adres: Ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

E-mail: fundacja@frso.eu