579 512 946 fundacja@frso.eu

Aktywizacja osób narażonych na wykluczenie społeczne

Powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Integracja osób narażonych na wykluczenie

Realizacja usług społecznych

Współpraca z sektorem publicznym i prywatnym

.Zamówienia publiczne realizowane

Gmina Annopol: prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach Klubu Seniora w projekcie „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”.

Gmina  Bełżyce: Prowadzenie zajęć w Klubie Seniora w Bełżycach dla uczestników projektu pn. „Senior w Gminie Bełżyce” :

Zadanie nr 3: zajęcia ze sfery psychologicznej. Zadanie nr 5: społeczne problemy współczesne

Gmina Borki: poradnictwo psychologiczne w projekcie Aktywny Senior w Gminie Borki”.

Gmina Goraj: poradnictwo psychologiczne ”Życie zaczyna się po… – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Goraj” .

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach: poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”.

 Gmina Kraśnik – poradnictwo psychologiczne „Pogodna Jesień” – Wsparcie seniorów w tym niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik.

Gmina Konstantynów poradnictwo psychologiczne w Klubie Seniora.

Gmina Lubartów: prowadzenie zajęć psychologicznych w projekcie „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów”

Gmina Piaski:  prowadzenie zajęć specjalistycznych dla seniorów w ramach projektu „GMINA PIASKI DLA SENIORÓW”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED – „Jestem, pamiętam”. Wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla 25 osób (18 kobiet i 7 mężczyzn) wykluczonych/ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Lublina, w wieku 60+, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych.

Gmina Zakrzew. Prowadzenie zajęć psychologicznych w Klubie Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Zakrzew” .

 Zamówienia publiczna zrealizowane

EDU-Pasja Sp.z o.o. Szkolenia dla nauczycieli: Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem? Szkolenia sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie –
Bezpłatne webinaria na temat przełamywania stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku: „Widzieć więcej” – aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.

Napisz do nas

Telefon: 579 512 946

Adres: Ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

E-mail: fundacja@frso.eu