579 512 946 fundacja@frso.eu

Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Przedsiębiorstwo Społeczne w Fundacji Rozwoju Społeczno - Oświatowego

Prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne o typie usługowo – reintegracyjnym na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.

Centrum Rozwoju Społeczno - Oświatowego

Realizujemy projekty nakierowana na integrację i rehabilitację. Centrum jest miejscem wymiany doświadczeń, oraz przestrzenią do współpracy.

Programy i zadania

Nasza działalność

 

Aktywizacja i wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne

Tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnospawnością

Pomoc asystencka i środowiskowa dla osób z niepełnosprawnością

Pomoc specjalistyczna dla Obywateli Ukrainy

Ekonomia Społeczna

Promowanie przedsiębiorczości społecznej

Współpraca ze środowiskiem organizacji pozarządowych

Współpraca z jednostkami administracji samorządowej

Organizacja warsztatów i szkoleń

Realizacja usług specjalistycznych

Interwencja kryzysowa

Psychoprofilaktyka

Psychoedukacja

Pomoc psychologiczna

Logoterapia

Psychoterapia

Magnoterapia

Terapia logopedyczna

Terapia neurologopedyczna

Badania psychologiczne kierowców

Badania psychologiczne kierowców

Terapia uzależnień

"Jako osoba z niepełnosprawnością mam poczucie, że jestem traktowana podmiotowo i na równi z innymi ludźmi."

Aleksandra, 25 lat

"Centrum to niepowtarzalne miejsca na mapie Lublina bardzo przyjazne dla osób z niepełnosprawnością, które mogą tam uzyskać pomoc i nawet znaleźć pracę."

Jakub, 35 lat

Formularz kontaktowy

Telefon: 579 512 946

Adres: Ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

E-mail: fundacja@frso.eu

Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Siedziba w Lublinie

Adres: ul. Głęboka 10/27 20-612 Lublin

Oddział w Krakowie:

Adres: ul. Św. Filipa 23, 31-150 Kraków

KRS: 0000848132

NIP: 9462698169

REGON: 386415957

Numer konta: BNP Paribas Bank Polska S. A. 31 1600 1446 1800 7686 2000 0001

 

Jak do nas trafić?