579 512 946 fundacja@frso.eu

Rada Pracownicza Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Grzegorz Chmielewski  – Przewodnicząca Rady

Agnieszka Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kubisiak – Członkini Rady

Magda Okoń – Członkini Rady