579 512 946 fundacja@frso.eu

Rada Pracownicza Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Elżbieta Kubisiak – Przewodnicząca Rady

Grzegorz Chmielewski – Wiceprzewodniczący Rady

Agnieszka Chmielewska – Członkini Rady