579 512 946 fundacja@frso.eu

Projekty i zadania realizowane

Projekty i zadania zrealizowane

Bezpłatne warsztaty

Rozpoczęcie: 2023–09–01

Zakończenie: 2023–11-29

Opis zadania:

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielaniu pomocy w procesie ich rehabilitacji. Zadanie jest kierowane do minimum 30 osób zamieszkujących obszar woj. lubelskiego.

 

 

Bezpłatne warsztaty

Rozpoczęcie: 2022–09–16

Zakończenie: 2022–11_17

Opis zadania:

Tematyka warsztatów dotyczyła  procesu integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

 

 

Jesteśmy Razem z Ukrainą!

Rozpoczęcie: 2022–03–21

Zakończenie: 2022–06–12

Opis zadania:

Cel: Zadanie polega na organizacji pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy. Zadanie będzie realizowane w trzech formach: stacjonarnej, mobilnej i zdalnej. Zamierzamy dotrzeć do dzieci i osób dorosłych z obszaru województwa lubelskiego, którzy uciekli przez wojną.

 

Bądźmy razem z Ukrainą

Rozpoczęcie: 2022–03–07

Zakończenie: 2022–06–30

Opis zadania:

Objęcie pomocą specjalistyczną obywateli Ukrainy, którzy znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Pomoc specjalistyczna obejmie: pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię oraz konsultacje lekarskie (neurolog, psychiatra).

„Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”

Cel projektu: Zwiększanie dostępu do oświaty i opieki zdrowotnej dla osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne min. osób niepełnosprawnych poprzez remont lokalu przy ul Głębokiej 10/27 oraz promowanie działalności Centrum Rozwoju Społeczno – Oświatowego.

Czas realizacji: 2021-08-16 – 2021-10-15

Kwota dofinansowania: 6000,00 złotych

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.”