579 512 946 fundacja@frso.eu

Kontakt:

E-mai: fundacja@frso.eu

Tel. 579 512 946

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów dotyczy  procesu integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie jest kierowane do osób zamieszkujących min. powiaty: Lublin, lubelski, świdnicki, kraśnicki, bialski, radzyński, biłgorajski.

 

Terminy:

  • 09.2022 (g. 16,00 – 19,00). Warsztat szkoleniowy: Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym
  • 10.2022 (g. 16,00 – 19,00). Warsztat szkoleniowy: Zwiększanie aktywności  i zaradności życiowej oraz budowanie niezależności osób niepełnosprawnych w oparciu o model ekonomii społecznej
  • 11.2022 (g. 16,00 – 19,00). Warsztat szkoleniowy: Pomoc i zapewnianie opieki w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Miejsce spotkań:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego,  ul. Głęboka 10, lok 27, 20-612 Lublin.

W trakcie każdego spotkania organizatorzy zapewniają serwis kawowy.

Uwaga: istnieje możliwość udziału w warsztatach w formule zdalnej. Informacje o formie uczestnictwa prosimy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej.

 Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: fundacja@frso.eu z dopiskiem w temacie: Warsztaty szkoleniowe lub pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego,  ul. Głęboka 10, lok 27, 20-612 Lublin.

O zakwalifikowaniu zgłoszonych osób do udziału w spotkaniu decyduje spełnienie kryteriów projektowych oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie informowane są o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową.

Szczegółowy program warsztatów znajduje się w osobnym pliku.

 Informacje na temat warsztatów:

 Organizator spotkania: Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Osoba upoważniona do kontaktu: Grzegorz Chmielewski

Telefon: 579 512 946

E-mail: fundacja@frso.eu

 

 

 

 

Warsztaty współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  z budżetu Województwa Lubelskiego. Nr umowy DZR.KS.4071.14.PFRON.2022.