579 512 946 fundacja@frso.eu

Psycholog – pytania i odpowiedzi

Jak wygląda wizyta u psychologa? Jakie pytania mogę usłyszeć?

Pierwsze spotkania mają zazwyczaj charakter wywiadu. Zostaniesz zapytany o problem, którym się zgłaszasz, dlaczego w danym momencie swojego życia się zgłaszasz, o Twoją sytuacje życiową. Następnym krokiem jest zawarcie kontraktu, w którym określamy cele i warunki pracy. Omawiamy kwestie bezpieczeństwa i etyki np. zachowanie tajemnicy zawodowej itp. Następnie przechodzimy do pracy z klientem.

Czy psycholog poradzi/powie mi co mam zrobić?

Nie, psycholog nie powinien dawać bezpośrednich rad. Zadaniem psychologa jest wspieranie w podejmowaniu własnych decyzji.

Czy ktoś z rodziny lub pracy dowie się o mojej wizycie u psychologa?

Nie, ponieważ psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Istnieją jednak pewne odstępstwa od reguły np., kiedy psycholog dowie się o popełnieniu przestępstwa, zagrożeniu czyjegoś zdrowia lub życia.

Czy jako osoba niepełnoletnia mogę iść do psychologa bez rodziców? Co psycholog przekaże moim rodzicom?

Jeśli masz ukończone 16 lat potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli masz mniej niż 16 lat rodzice powinni być z Tobą na spotkaniu. Psycholog ma obowiązek poinformowania rodziców o problemie, tylko wtedy gdy uzna, że istnieje zagrożenie zdrowia lub życia. W innym przypadku żadna informacja nie powinna wyjść poza gabinet.