579 512 946 fundacja@frso.eu

Gabinet specjalistyczny

Psychiatra            Neurolog

Specjalistyczne konsultacje dla dzieci i dorosłych

Diagnoza

Psychiatra, neurolog

Konsultacje

Psychiatra, neurolog

Spotkania kontrolne

Psychiatra, neurolog

Depresja

Fobia społeczna

Schizofremia

Zaburzenia lękowe

Choroby psychosomatyczne

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Bezsenność

Bóle głowy

Zaburzenia odżywiania

Afazja

Alalia

Dyzartia

Umów się na wizytę

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 20,00

Uwaga. Skontaktujemy się w ciągu 12 godzin w celu potwierdzenia terminu wizyty.

579 512 949

Adres: Ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

fundacja@frso.eu